CHESSMAN بوشهر انقلاب روزنامه کارگردان

CHESSMAN: بوشهر انقلاب روزنامه کارگردان رهبر معظم انقلاب روزنامه بامداد جنوب پیام عسلویه

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری تصاویر ، حسرتی که به آثار هنری قشنگ تبدیل شد

هنرمند اوکراینی به جهت داشتن خلاء عاطفی در دوران کودکی، آثار هنری بی نظیری خلق کرد…

تصاویر ، حسرتی که به آثار هنری قشنگ تبدیل شد

حسرتی که به آثار هنری قشنگ تبدیل شد/تصاویر

عبارات مهم : تبدیل

هنرمند اوکراینی به جهت داشتن خلاء عاطفی در دوران کودکی، آثار هنری بی نظیری خلق کرد…

به گزارش گروه تحریریه سایت، رابطه بین پدر و دختر همواره زبانزد خاص و عام اشت. پدران و دخترانشان معمولا ارتباط بسیار خوبی با هم دارند. ولی گاهی استثناهایی هم وجود دارد.

اسنازسوش(Snezhana Soosh) نام نقاش زن اوکراینی است که یک پسر 9 ساله دارد. او هر لحظه آرزو و حسرت ارتباطی صمیمی با پدر خود را در دلش داشته آیا که در کودکی از مهر پدری برخوردار نبوده است.

او با هنر نقاشی اش، آثاری را از تصویر دختر و پدری در مراحل متفاوت زندگی به ثبت رساند. نشانه “اسنازسوش ” از این کار را این است که زمانی که پسرش بزرگ شد، به نقش مهم و موثر پدر در زندگی پی ببرد و بداند پدر یک غول مهربان و حامی است.

این نقاش می گوید : متاسفانه پدرش نمی دانسته که چگونه به فرزندانش ابراز احساسات کند و همین امر خلاء احساسی جهت او به وجود آورده است.

تصاویر ، حسرتی که به آثار هنری قشنگ تبدیل شد

هنرمند اوکراینی به جهت داشتن خلاء عاطفی در دوران کودکی، آثار هنری بی نظیری خلق کرد…

تصاویر ، حسرتی که به آثار هنری قشنگ تبدیل شد

هنرمند اوکراینی به جهت داشتن خلاء عاطفی در دوران کودکی، آثار هنری بی نظیری خلق کرد…

واژه های کلیدی: تبدیل | زندگی | دوران کودکی | اخبار فرهنگی و هنری

تصاویر ، حسرتی که به آثار هنری قشنگ تبدیل شد

تصاویر ، حسرتی که به آثار هنری قشنگ تبدیل شد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog