CHESSMAN بوشهر انقلاب روزنامه کارگردان

CHESSMAN: بوشهر انقلاب روزنامه کارگردان رهبر معظم انقلاب روزنامه بامداد جنوب پیام عسلویه

گت بلاگز اخبار گوناگون تصاویر) + زنانی که زندگی مردانه را در پیش گرفته اند (

در کوه های دورافتاده آلبانی شمالی روستاهایی وجود دارد که در آن زنان مثل مردان زندگی و کار می کنند. موهای آن ها کوتاه هست، شلوار مردانه می پوشند و نام های مردانه

تصاویر) + زنانی که زندگی مردانه را در پیش گرفته اند (

زنانی که زندگی مردانه را در پیش گرفته اند (+تصاویر)

عبارات مهم : زندگی

در کوه های دورافتاده آلبانی شمالی روستاهایی وجود دارد که در آن زنان مثل مردان زندگی و کار می کنند. موهای آن ها کوتاه هست، شلوار مردانه می پوشند و نام های مردانه دارند. آن ها بین مرد ها سیگار می کشند، با خودشان اسلحه حمل می کنند و شغل های مردانه مثل چوپان و راننده کامیون دارند. ولی آن ها دوجنسه یا مبدل پوش نیستند. بلکه زنانی هستند که زندگی مردانه را در پیش گرفته اند نه به خاطر اینکه جنسیت خود را بیان کنند بلکه جهت اینکه از سیستم مرد سالاری ظالمانه فرار کنند.

تصاویر) + زنانی که زندگی مردانه را در پیش گرفته اند (

اما چنین امتیازی هزینه هایی هم دارد. این زنان باید قسم بخورند که تا آخر عمر مجرد بمانند. در تاریخ مدرن، زنان کوه های دورافتاده شمال آلبانی، مثل هرجای دیگری حقوق بسیار کمی داشتند. آن ها نمی توانستند رای دهند، بسیاری از شغل ها را داشته باشند، زمین بخرند یا وارد بسیاری از موسسات شوند. به آن ها ارث نمی رسید، نمی توانستند کار کنند و در آمد داشته باشند، ساعت داشته باشند یا با صدای بلند حرف بزنند. این قوانین باستانی و آداب و رسوم اجتماعی پنج قرن است که در این منطقه از آلبانی وجود دارد. طبق این قواعد زنان اموال شوهرانشان محسوب می شوند. ازدواج آن ها هنگام تولد یا در اوایل کودکی تعیین و تثبیت می شود. هنگامی که زنی واجد شرایط ازدواج می شود از منزل والدینش به منزل شوهر رفته و مواظبت از شوهر و فرزند ها و منزل داری تنها وظیفه او می شود.

وقتی بزرگ یک خانواده می میرد و هیچ مرد وارثی وجود ندارد، زن مجرد خانواده می تواند نقش مرد را به عهده بگیرد و بزرگ خانواده شود. او در برابر دوازده نفر از روستاییان یا بزرگان قبیله قسم می خورد مجرد بماند و نمی تواند هرگز زیر قولش بزند و از آن وقت است که مرد می شود. می تواند شلوار بپوشد، ملک داشته باشد، شغل مردانه داشته باشد و همه حقوق و مزایای مردان را داشته باشد.

در کوه های دورافتاده آلبانی شمالی روستاهایی وجود دارد که در آن زنان مثل مردان زندگی و کار می کنند. موهای آن ها کوتاه هست، شلوار مردانه می پوشند و نام های مردانه

طی سال ها زنان به دلایل مختلفی این عهد را بسته اند. بعضی از آن ها جهت دوری از ازدواج از پیش تعیین شده است بدون رسوا کردن خانواده داماد منتخب و بعضی دیگر جهت اعلام اعتراض و استقلال این کار را می کنند. هرچند این زنان ممکن است هرگز لذت زنانگی را تجربه نکنند و تمام عمرشان بدون همسر و فرزند باشند، ولی آزادی که به دست می آورند جهت آن ها ارزشش زیاد است.

در چند دهه گذشته آلبانی پیشرفت قابل توجهی در زمینه حقوق زنان داشته، ولی هنوز مدرنیته به بسیاری مناطق دورافتاده شمال کشور نرسیده هست. عکاس آمریکایی «جیل پیترز» به این منطقه سفر کرده تا از زنانی که مرد شدند عکاسی کند. به نظر می رسد تنها صد نفر یا کمتر از چنین زنانی باقی مانده باشد. هرچه مدرنیته زیاد وارد این مناطق روستایی می شود، این رسم هم از‌بین‌برده‌شده می شود.

تصاویر) + زنانی که زندگی مردانه را در پیش گرفته اند (

در کوه های دورافتاده آلبانی شمالی روستاهایی وجود دارد که در آن زنان مثل مردان زندگی و کار می کنند. موهای آن ها کوتاه هست، شلوار مردانه می پوشند و نام های مردانه

برترین ها

واژه های کلیدی: زندگی | آلبانی | ازدواج | مردانه | خانواده | اخبار گوناگون

تصاویر) + زنانی که زندگی مردانه را در پیش گرفته اند (

تصاویر) + زنانی که زندگی مردانه را در پیش گرفته اند (

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog